producent stolarki aluminiowej

Słoneczne przedłużenie domu, całoroczne oranżerie kojące świeżością i zielenią, napawające oczy panoramiczne tarasy za szkłem. Tym w istocie są ogrody zimowe. A jaka jest definicja ogrodów zimowych zgodnie z prawem budowlanym? Czy należy traktować je jako taras, czy może przybudówkę? Czy niezbędne jest pozwolenie na budowę ogrodu zimowego?

ogród zimowy pozwolenie, ogród zimowy bez zgłoszenia, ogród zimowy definicja prawo budowlane, ogród zimowy prawo budowlane, pozwolenie na budowę ogrodu zimowego, ogród zimowy pozwolenia, ogród zimowy

Prawo budowlane – definicja ogrodu zimowego

Zgodnie z prawem budowlanym ogród zimowy traktuje się jako przydomową oranżerię. Może być ona każdorazowo dostawiona do wybudowanego już budynku zamieszkałego bądź też może istnieć jako oddzielna konstrukcja oddalona nawet o kilka metrów od domu. To, czy szklimy istniejący taras i adaptujemy go pod budowę ogrodu zimowego, czy budujemy go od nowa na gruncie, według prawa budowlanego nie ma żadnego znaczenia.

ogród zimowy pozwolenie, ogród zimowy bez zgłoszenia, ogród zimowy definicja prawo budowlane, ogród zimowy prawo budowlane, pozwolenie na budowę ogrodu zimowego, ogród zimowy pozwolenia, ogród zimowy

Pozwolenie na budowę ogrodu zimowego czy zgłoszenie – formalności 2021 

Czy w 2021 roku możliwa jest budowa ogrodu zimowego bez pozwolenia albo zgłoszenia? Prawo budowlane w tej kwestii nie zmienia się od lat. Bez zgłoszenia nie wybudowaliśmy ogrodu zimowego w 2020 roku, nie inaczej będzie w roku bieżącym. Zgodnie z art. 29 ust. 1 punkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 pozwolenie nie jest wymagane do budowy „wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o całkowitej powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki”.

ogród zimowy pozwolenie, ogród zimowy bez zgłoszenia, ogród zimowy definicja prawo budowlane, ogród zimowy prawo budowlane, pozwolenie na budowę ogrodu zimowego, ogród zimowy pozwolenia, ogród zimowy

Zgłoszenia budowy ogrodu zimowego należy dokonać do urzędu miasta lub starostwa. Jeśli organ decyzyjny nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od przyjęcia wniosku, wówczas można przystąpić do budowy. Należy jednak pamiętać, aby ogród zimowy nie znajdował się bliżej niż 3 metry od granicy działki.

Inaczej rzecz się ma w przypadku większych konstrukcji niż 35 m2, gdzie niezbędne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę ogrodu zimowego. Pozwolenie jest również koniecznie w przypadku budowy ogrodu zimowego na balkonie bloku mieszkalnego. Konstrukcja wpływa na zmianę wizualną całości, dlatego istnieje obawa przed obniżeniem wartości ceny poszczególnych mieszkań. O szczegóły najlepiej spytać we własnej spółdzielni lub wspólnocie.

20.04 ogród zimowy oranżeria pozwolenie na budowę zgłoszenie budowy